Om företaget

Erfarenhet

OÜ Combiwood är ett estniskt träindustriföretag, som inledde sin verksamhet 2004. Combiwoods arbetstagare är experter inom träbranschen, som har årtiondens erfarenhet av skogsindustri, träförädlingsindustri och tillverkning av lister. 

Företagets huvudbransch är tillverkning av målade trälister. Combiwood tillverkar 40 miljoner löpmeter målade lister om året.


Våra viktigaste kunder finns i Norden, men vi exporterar målade lister också till andra europeiska länder.
Combiwood har över 150 anställda och företagets omsättning år 2015 var 30 miljoner euro.

 

Combiwood mouldings procuction
quality control

Kvalitet

Vi tillämpar ett kvalitetssystem som utvecklats inom företaget. Det utförs en grundlig kontroll efter varje produktionsskede. För att upptäcka defekter går varje list under tillverkningsprocessens gång igenom 8 kvalitetskontrollskeden.

Oberoende av den snabba teknologiska utvecklingen är vi övertygade om att lister av allra högsta kvalitet tillverkas under våra duktiga arbetstagares övervakande blickar. 

Vi nöjer oss bara med det bästa - 100%:ig kvalitet.

Teknologi

För tillverkningen och ytbehandlingen av listerna använder vi en modern maskinpark:
Hyvlar - Weinig Powermat 2000 / 2020 / 2400 
Slipmaskiner - Weinig Rondamat, Opticontrol tillsammans med CNC profilschablonmaskin.
Målningslinjer och -utrustning - Cefla, Venjakob, Triab och Makor.

finishing mouldings